OM OSS

Clarholm Energi & Klimatanalys AB (CEKAAB) erbjuder konsulttjänster inom energi, inneklimat och dagsljus i byggnader. 


Dagens byggnadsprojekt ställer höga krav på dess miljömässiga prestanda. För att säkerställa att kraven uppfylls behövs kloka val tas under projekteringsprocessen. Med hjälp av moderna analysverktyg, t.ex. simuleringsprogram, kan vi bl.a. utreda:

-Energiprestanda

-Inneklimat

-Dagsljus

-Solvärmelaster

-Klimatpåverkan


Vi ger även rekommendationer på hur du klarar kraven på ett kostnadseffektivt sätt! Vi arbetar gentemot BBR-krav men även alla de större certifieringssystemen såsom Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen.

VÅRA MEDARBETARE

ANTON CLARHOLM

anton.clarholm(at)cekaab.se

070 164 34 56

EMELIE AHREMARK

emelie.ahremark(at)cekaab.se

073 077 23 12

KUNDER & SAMARBETSPARTNERS